Design | Galleri | H. C. Andersen | Profil | Kontakt | Presse | Forside
Danish Design Embassy
Interior Decoration & Design
Designer Jane von Rathsach

Jane von Rathsach arbejder med kunst og kultur i indretningen. Denne årelange
interesse har udmøntet sig i mange forskellige tiltag, som alle er drevet af ønsket
om smukkere og mere værdifulde omgivelser.

Baggrunden for at arbejde med farver og ornamenter er studier ved Universitetet
indenfor Kunst, teologi og religion. Kirkekunsten og relaterede områder udtrykt i
arkitektur har en særlig opmærksomhed og interesse. Kunstakademiet skabte
baggrund for udvikling af et selvstændigt designudtryk indenfor genren ornamenter.
Dette har ført til samarbejde med verdens førende malingsproducent Akzo Nobel.

Udsmykningsarbejder har igennem årene været videregivet i adskillige design og
indretningsblade i ind- og udland. Boligreportagerne har alle vist interesse begrundet
i det specielle og personlige udtryk som noget bærende.

Jane von Rathsach arbejder freelance på aktuelle indgående designprojekter og
udvikler design til diverse områder. Tæpper, porcelæn, glas, Tekstil m.m. Emner til
vinduesdekoration som senest tilkommet. Alle områder har relevans og seriøsitet til
at blive kunstnerisk forarbejdet til et godt design. For tiden arbejdes der heftigt med
H. C. Andersen relaterede produkter. Dette vil senere blive dokumenteret her.

Jane von Rathsach har samarbejdet og udviklet indretning og design internationalt.
Afsættet er altid en anderledes og mere personlig tilgang, som ofte har vist sig langt
mindre bekostelig end traditionelle designforslag til kunden. Dette er altid individuelt,
men på omkostningssiden er det ikke altid nødvendigt at bruge timer på illustration,
som kan kommunikeres i mundtligt nærvær og ansvarlighed.

At udtrykke kunst og kultur i indretningen er ikke alene et spørgsmål om stil, kvalitet
og smag, det er også et spørgsmål om kontakter til kunstens og indretningens
inspirationskilder. Årlige relevante messebesøg i udlandet giver et netværk, som
opfylder indretningsideer længere ud end hvad en møbelforretning kan udstille
og tilbyde.

Kontakt til kunsthandlere og diverse indretningskollektioner sikrer en personlig stil
og harmoni, som er anderledes end naboens.

Copyright | Danish Design Embassy | telefon 4970 8485 | e-mail